تحقیق قارچ كمبوجا +doc

تحقیق قارچ كمبوجا دسته بندی : کشاورزی فرمت فایل : doc حجم فایل : 35 کیلو بایت تعداد صفحات : 27 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود مقدمه : قارچ كمبوجا كه متشكل از كشتهای همزیست سلولهای مخمر از دسته ساكاروز ماسیس (Saccharomyces ) باباكتری های میله های شكل […]

تحقیق خرمن کوبها Thereshers +doc

تحقیق خرمن کوبها Thereshers دسته بندی : کشاورزی فرمت فایل : doc حجم فایل : 35 کیلو بایت تعداد صفحات : 50 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود برخلاف شیوه های درو که تعدادشان محدود بود، روشهای کوبیدن غلات از ابزارهای جدید برای خرمنکوبی ابداع و ساخته شده است […]

تحقیق ماشین‌آلات كشاورزی +doc

تحقیق ماشین‌آلات كشاورزی دسته بندی : کشاورزی فرمت فایل : doc حجم فایل : 172 کیلو بایت تعداد صفحات : 49 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود فصل 1اهمیت ماشین‌ در كشاورزیقرن‌ها سپری گشت تا اینكه از قدرت بدنی حیوانات در كمك به توان بدنی انسان استفاده شد. با […]

تحقیق رابطه آب و گیاه +doc

تحقیق رابطه آب و گیاه دسته بندی : کشاورزی فرمت فایل : doc حجم فایل : 38 کیلو بایت تعداد صفحات : 55 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود تنش آبی تنش آبی در گیاهان (Water stress) با كمبود آب به وضعیتی اطلاق می شود كه در آن سلول […]

تحقیق آب و كشاورزی +doc

تحقیق آب و كشاورزی دسته بندی : کشاورزی فرمت فایل : doc حجم فایل : 41 کیلو بایت تعداد صفحات : 46 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود مقدمه:تمامی جانوران زنده اعم از انسان و گیاه و یا جانوران همواره در‌طول دورة زندگی ‌خویش نیازمند به آب است و […]

تحقیق آیش‌بندی و تناوب زمین +doc

تحقیق آیش‌بندی و تناوب زمین دسته بندی : کشاورزی فرمت فایل : doc حجم فایل : 52 کیلو بایت تعداد صفحات : 89 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود مقدمهكاشت مكرر یك محصول در یك قطعه زمین و كاشت مداوم زمین باعث تراكم عوامل نامساعد شده و ادامه زراعت […]

تحقیق اكولوژی گیاهان زراعی +doc

تحقیق اكولوژی گیاهان زراعی دسته بندی : کشاورزی فرمت فایل : doc حجم فایل : 913 کیلو بایت تعداد صفحات : 103 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود مقدمهبه نام خداوند لوح و قلم حقیقت نگار وجود عدمخدایی كه داننده رازهاست نخستین سرآغاز آغازهاستثبات تولید در كشاورزی یكی از […]

تحقیق بور در خاك +doc

تحقیق بور در خاك دسته بندی : کشاورزی فرمت فایل : doc حجم فایل : 46 کیلو بایت تعداد صفحات : 70 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود مقدمها همیت اقتصادی بور دركشاورزی وباغبانی ومسائل مربوط به درخت كاری وجنگل كاری از حدود چندین دهه گذشته مورد توجه وبحث […]

تحقیق تاریخچه و مبدأ زیره سبز +doc

تحقیق تاریخچه و مبدأ زیره سبز دسته بندی : کشاورزی فرمت فایل : doc حجم فایل : 27 کیلو بایت تعداد صفحات : 45 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود مقدمهانسانها علاوه بر تأمین مواد غذایی بسیاری از نیازهای روزمره زندگی خود را از گیاهان تأمین می كنند. شاید […]

تحقیق اثر پكلوبوترازول بر رشد رویشی، گلدهی و كیفیت میوه در هلو +doc

تحقیق اثر پكلوبوترازول بر رشد رویشی، گلدهی و كیفیت میوه در هلو دسته بندی : کشاورزی فرمت فایل : doc حجم فایل : 32 کیلو بایت تعداد صفحات : 80 پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود تاریخچه و مبدأ پیدایش هلوهلو بومی مناطق گرم چین می باشد، ولی به […]